Selecteer een pagina

Economie en organisatie ‘na’ COVID-19

De toekomst na Corona is nog zeer onzeker. Zullen we toch snel terugvallen terug in oude gewoontes?  Verwacht wordt, dat mensen en hiermee ook bedrijven zich bewust zijn geworden van de snelheid waarmee risico’s zich voordoen en zij zullen zich hier meer op...

Economie en organisatie gedurende COVID-19

In de coronatijd kunnen vele veranderingen plaatsvinden in de huidige economie of de organisatie. Als eerste kan de coronacrisis een verschuiving van de taken, sectoren en georganiseerde activiteiten tussen privaat en publiek veroorzaken. Het is misschien geen...

Versnelling in besluitvorming

De crisis brengt ook goede dingen met zich mee: Wat eerst erg lastig leek, blijkt nu makkelijk te gaan, zoals bijvoorbeeld thuiswerken, e-commerce of van fysiek vergaderen naar Webinars. De technologie en digitalisering spelen hier een grote rol: zij doen nu...

Noodzaak om echt menselijk contact te hebben

De onvermijdelijke beperkingen van het ‘virtuele overleggen’ beginnen steeds meer te knellen. Het menselijk contact wordt steeds belangrijker in meetings of overleggen. Bijpraten aan het begin van de calls wordt langer en de gesprekken worden informeler. Daarbij wordt...

Eerlijke purpose is een “must have”

De crisis laat meer dan ooit tevoren zien hoe belangrijk het voor bedrijven en organisaties is om een eerlijke purpose te hebben. Duurzaamheid en de sociaal maatschappelijk betrokkenheid van een bedrijf is geen leuke bijkomstigheid of een losse strategie meer, het is...