Selecteer een pagina

De gulden middenweg

Beslissingen en veranderingen maken we met elkaar. Iedereen heeft een idee of mening over welke beslissingen of veranderingen we moeten nemen en hoe deze doorgevoerd moeten worden. In Nederland hebben we de vrijheid en de kans, dat iedereen zijn stem kan laten horen....

COVID-19 reikt verder

We beseffen nog maar half, wat de economische en sociale gevolgen van deze crisis kunnen zijn.  In Nederland zijn we bezig met crisismanagement om de geleden verliezen zo laag mogelijk te houden. Met behulp van de overheid proberen we bedrijven en hiermee de...

Gezondheid boven de Economie

In de afgelopen periode is het duidelijk geworden dat veel landen met dilemma’s te maken hebben gehad. In het dilemma gezondheid en economie heeft Nederland in de afgelopen periode de prioriteit gelegd over de as van gezondheid. Een groot deel van de economie is in...

Nederland versus Europa

De vraag naar overheidsingrijpen en meer wetgeving wordt steeds groter. Waar voorheen vooral de vrijemarkteconomie werd nagestreefd en overheidsingrijpen alleen bij noodzaak plaatsvond, willen we nu meer overheidsbemoeienis om vanuit buitenaf veranderingen door te...

Lost in translation

De grootste groep die bij bedrijven vertrekken zijn vrouwen rond de 35 jaar. Deze leeftijdsgroep merkt op dat ze te vaak te maken krijgen met opmerkingen over zwangerschapsverlof. Deze groep zie je dan ook minder vaak doorgroeien naar een volgend niveau. Dit is een...