Selecteer een pagina

Welkom

De organisatie in tijden van Corona

De impact van COVID-19 is groot. Op het dagelijks leven, op gezondheid en op organisaties.

In een serie gesprekken wisselen business Leaders ervaringen uit. Het bespreken van relevante thema’s helpt ieder om na te denken over wat er gebeurt en hoe verder. Men kan vragen stellen, hoort waar andere organisaties tegenaanlopen en hoe zij met de situatie omgaan.

Bent u al lid van de community dan kunt u inloggen. Bent u nog geen lid en wilt u zichzelf en/of collega’s aanmelden, dan horen wij het graag. Dit kunt u doen bij Pim Kuit. E-mail: pim.kuit@consultivesearch.com Telefoon: +31 6 30 89 75 39

Nieuwe Future Talks – Calls

Na een succesvol eerste seizoen van Future Talks Calls, start een nieuw seizoen, waarin Business Leaders ervaring uitwisselen op thema’s die nú, zeker in tijden van COVID-19, belangrijk zijn voor de organisatie. Ieder thema bestaat uit een drieluik van sessies, waarin we telkens in gaan op verschillende onderwerpen.
De Future Talk Calls zijn op vrijdag middag van 16:00 tot 17:00. U kunt zich aanmelden voor één of meerdere thema’s en daarbij aangeven of u al dan niet bij alle sessies aanwezig zult zijn.

1. Strategie en scenario’s – voor aanmelden klik hier

De tijd waarin we leven vergt continu aandacht voor het herijken van strategie en scenario’s. In dit drieluik gaan we hierop in.
 • 2 okt 2020 – ‘Back to the Core’ in de nieuwe context
 • 30 okt 2020 – Hoe blijft jouw business relevant
 • 27 nov 2020 – Hoe beweeg je mee met je organisatie

2. Duurzame business modellen – voor aanmelden klik hier

Businessmodellen komen onder druk te staan. De grote uitdaging is business modellen duurzaam te maken. Maar wat maakt een business model nou duurzaam? In dit drieluik gaan wehier op in.
 • 9 okt sept 2020 – Wat bedoelen we nu eigenlijk met duurzame business modellen
 • 6 nov 2020 – Hoe geven we aandacht aan de verschillende aspecten van duurzaamheid
 • 4 dec 2020 – ‘Een kijkje in de spiegel’, waar staan met de duurzaamheid van het business model en hoe werken we er aan

3. Diversiteit en inclusie – voor aanmelden klik hier

Het bewustzijn dat diversiteit en inclusie een belangrijk aandachtspunt is voor de samenleving en voor organisaties is in een enorme stroomversnelling gekomen. Hoe anticiperen we daar nu op met de organisatie. In dit drieluik gaan we hierop in.
 • 16 okt 2020 – Wat bedoelen we nou eigenlijk met diversiteit en inclusie en waarom is het al dan niet belangrijk voor de organisatie
 • 13 nov 2020 – Wat is een krachtige mix van mensen en hoe maak je dit bespreekbaar
 • 11 dec 2020 – ‘Een kijkje in de spiegel’, waar staan met diversiteit en inclusie en hoe werken we er aan

4. Leiderschap – voor aanmelden klik hier

Leiderschap is aan verandering onderhevig, zeker in deze tijd. Wat verwacht de organisatie van jou als leider? Wat voor besturing hebben werknemers nodig en wat is hun behoefte? In dit drieluik gaan we hierop in.
 • 23 okt 2020 – Waar gaat het om bij leiderschap
 • 20 nov 2020 – Welke leiderschapsstijlen werken nu wel en niet
 • 18 dec 2020 – Wat zijn de vaardigheden die nu belangrijker zijn dan ooit