Selecteer een pagina

Welkom

De organisatie in tijden van Corona

De impact van COVID-19 is groot. Op het dagelijks leven, op gezondheid en op organisaties.

In een serie gesprekken wisselen business Leaders ervaringen uit. Het bespreken van relevante thema’s helpt ieder om na te denken over wat er gebeurt en hoe verder. Men kan vragen stellen, hoort waar andere organisaties tegenaanlopen en hoe zij met de situatie omgaan.

Bent u al lid van de community dan kunt u inloggen. Bent u nog geen lid en wilt u zichzelf en/of collega’s aanmelden, dan horen wij het graag. Dit kunt u doen bij Pim Kuit. E-mail: pim.kuit@consultivesearch.com Telefoon: +31 6 30 89 75 39

Nieuwe Future Talks – Calls voor 2021

Na een succesvol eerste jaar van Future Talks Calls, start een nieuw seizoen, waarin Business Leaders ervaring uitwisselen op thema’s die nú, zeker in tijden van COVID-19, belangrijk zijn voor de organisatie. Ieder thema bestaat uit een twee sessies, waarin we telkens in gaan op verschillende onderwerpen zoals hieronder genoemd en die op dat moment voor de deelnemers relevant zijn.

De Future Talk Calls zijn op vrijdag middag van 16:00 tot 17:00. U kunt zich aanmelden voor één of meerdere calls.

0. Resultaten Future Talks Nieuwjaars Poll

15 januari 2021 zijn we het nieuwe jaar gestart de Future Talks nieuwjaarsborrel. Van diverse Future Talks deelnemers die wel konden deelnemen of die verhinderd waren hebben wij het verzoek gekregen om een vervolgsessie te hebben om de resultaten van de Poll samen te bekijken en daarover van gedachten te wisselen. Dat zullen wij daarom in deze vervolgsessie doen.

1. Common Ground ‘beginning with the end in mind’

Alles is in beweging, wat is de gemeenschappelijke basis waaruit we met zijn allen opereren. Hierover wisselen we van gedachte als basis om daarop de strategie te kunnen herijken. Bij dit thema behandelen onder meer de volgende onderwerpen:

1.Samenleving, saamhorigheid, solidariteit en zorg voor de samenleving

2.Duurzaamheid bij consumenten en als integraal onderdeel van het business model

3.Diversiteit en inclusie

2. Strategie en operatie

In een telkens veranderende context is het cruciaal om continu mee te bewegen met de strategie en de operatie. Bij dit thema behandelen onder meer de volgende onderwerpen:

1.Fundamentele beweging naar de hybride economie

2.Daadwerkelijk herijken van strategie en operatie

3.Duurzaam toegevoegde waarde bieden en rendement behalen

4.Onderdeel zijn van ecosystemen

5.Communicatie met collega’s, partners en klanten

3. Digitale transformatie

Het voortdurend bijstellen van strategie en operatie vergt continue transformatie.  Bij dit thema behandelen onder meer de volgende onderwerpen

1.Continu meebewegen, met weerbaarheid en flexibiliteit (Agility)

2.Transformatie van de organisatie

3.Digitale transformatie (werkwijze, processen en IT)

4.De rol van data

4. Leiderschap

De grote veranderingen die we doormaken vergt veel van leiderschap. Bij dit thema behandelen onder meer de volgende onderwerpen

1.Het pallet van leiderschapsactiviteiten en omgaan met complexiteit

2.Behoud en doorontwikkeling van organisatiecultuur

3.Verbinden en interacteren

4.Behouden en ontwikkelen van talent

5.Organizational learning

6.Toezicht houden tijdens en na COVID