Selecteer een pagina

Welkom

De organisatie in tijden van Corona

De impact van COVID-19 is groot. Op het dagelijks leven, op gezondheid en op organisaties.

In een serie gesprekken wisselen business Leaders ervaringen uit. Het bespreken van relevante thema’s helpt ieder om na te denken over wat er gebeurt en hoe verder. Men kan vragen stellen, hoort waar andere organisaties tegenaanlopen en hoe zij met de situatie omgaan.

Bent u al lid van de community dan kunt u inloggen. Bent u nog geen lid en wilt u zichzelf en/of collega’s aanmelden, dan horen wij het graag. Dit kunt u doen bij Pim Kuit. E-mail: pim.kuit@consultivesearch.com Telefoon: +31 6 30 89 75 39

Nieuwe Future Talks – Calls voor 2021

Na een succesvol eerste jaar van Future Talks Calls, start een nieuw seizoen, waarin Business Leaders ervaring uitwisselen op thema’s die nú, zeker in tijden van COVID-19, belangrijk zijn voor de organisatie. Ieder thema bestaat uit een twee sessies, waarin we telkens in gaan op verschillende onderwerpen zoals hieronder genoemd en die op dat moment voor de deelnemers relevant zijn.

De Future Talk Calls zijn op vrijdag middag van 16:00 tot 17:00. U kunt zich aanmelden voor één of meerdere calls.

HET EFFECT VAN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD OP DE ORGANISATIE

In de aanloop naar de zomer heeft een groep van onze c-level deelnemers aan Future Talks antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hebben er ten gevolge van de vele bewegingen in de wereld van de afgelopen Corona-periode belangrijke veranderingen plaats gevonden in de samenhorigheid en de solidariteit van de samenleving?

Heeft de Corona-crisis bijgedragen aan de transformatie naar meer duurzame businessmodellen, is de wendbaarheid en weerbaarheid van organisatie toe- of afgenomen? Wordt er ander leiderschap gevraagd?

Wat zijn de effecten op de organisatie en hoe gaan organisaties daarmee om?

De antwoorden geven een aantal opvallende uitkomsten te zien: er is duidelijk sprake van een doorbraak ten aanzien van transformatie naar duurzame businessmodellen en er is duidelijk behoefte aan nieuw leiderschap. Maar liefst 90% van de respondenten geeft aan dat transformatie naar een duurzaam businessmodel bijdraagt aan een positieve business case. En 78% van de respondenten geeft aan dat ander leiderschap nodig is voor verbinding en doorontwikkeling van de cultuur van de organisatie.

Lees meer