Selecteer een pagina

Een duurzaam businessmodel: De weg naar een veerkrachtige toekomst

door | jul 19, 2023 | Specials | 0 Reacties

Bookmark (0)
ClosePlease login

De socio-politieke en ecologische uitdagingen hebben geleid tot een groeiende erkenning van de cruciale rol van duurzaamheid in de economie. Organisaties staan voor de taak om hun traditionele bedrijfsmodellen te heroverwegen en over te stappen naar duurzame businessmodellen (SBM’s) die beter kunnen omgaan met de uitdagingen van deze tijd.

Een duurzaam businessmodel integreert duurzaamheid in waarde creatie, met als doel positieve impact op milieu en maatschappij

Een SBM is een aanpassing van het conventionele businessmodel waarbij specifieke kenmerken en doelen worden toegevoegd die gericht zijn op duurzaamheid. SBM’s integreren duurzaamheid in hun waarde propositie, Waarde creatie en leveringsactiviteiten. Dit betekent dat ze streven naar het creëren van positieve en/of het verminderen van negatieve impact op het milieu en de maatschappij.

Naast de intrinsieke motivatie van organisaties om duurzaamheid te bevorderen, speelt toenemende wet- en regelgeving ook een stimulerende rol bij de overgang naar een duurzaam bedrijfsmodel. Overheden en beleidsmakers hebben wetten en voorschriften ingevoerd om duurzaamheid te bevorderen en organisaties aan te moedigen de transitie naar duurzame praktijken te maken. Denk aan de ESG-rapportage dat vanaf 2024 voor veel organisaties een verplichting is.

“Het besef groeit dat het traditionele bedrijfsmodel niet langer houdbaar is en dat er een fundamentele verandering nodig is om een duurzame toekomst te realiseren”

Een duurzaam bedrijfsmodel vereist interne veranderingen, samenwerking met stakeholders en innovatieve aanpassingen

Het aannemen van een duurzaam businessmodel vereist meer dan oppervlakkige veranderingen binnen een organisatie. Analyse van sustainable businessmodel innovatie wijst uit dat organisaties die een SBM willen implementeren, interne structurele veranderingen moeten doorvoeren om duurzame veranderingen op bedrijfsniveau te bereiken. Bovendien is samenwerking met belangrijke stakeholders essentieel om duurzaamheid te bevorderen binnen het bredere systeem waarin een organisatie opereert.

Daarnaast leveren businessmodel innovaties naar verwachting gunstigere resultaten op dan dienst- of productinnovaties. Het genereert potentieel hogere rendementen en het biedt extra voordelen, zoals risicobeperking, veerkracht, diversificatie en waarde creatie. Daarom is innovatie op het niveau van het businessmodel nodig om verdienmodellen in lijn te brengen met duurzame oplossingen.

Kortom, duurzame businessmodellen zijn essentieel om de uitdagingen van duurzaamheid aan te pakken en een positieve impact te hebben op het milieu en de maatschappij. Ze vereisen niet alleen veranderingen binnen de organisatie zelf, maar ook samenwerking met belangrijke stakeholders. Door middel van businessmodel innovatie kunnen organisaties duurzame oplossingen ontwikkelen en tegelijkertijd economische waarde creëren. Het is nu aan organisaties om de transitie naar duurzame bedrijfsmodellen verder te omarmen en zo een positieve verandering teweeg te brengen.

Reactie verzenden