Selecteer een pagina

Mensen en strategie gaan hand in hand

Je kan strategie niet los te zien van mensen. Zonder rekening te houden met mensen gaat een strategie niet werken. Excel calculaties zijn prachtig en noodzakelijk maar het gaat om de intrinsieke interesse, de verdieping in mensen en de creativiteit. Iets wat op...

Data en automatisering brengt je verder

De discussie rond data springt telkens heen en weer tussen ‘privacy en mag je data wel gebruiken’ en ‘data is cruciaal voor betere klantbinding en betere, meer verantwoorde, effectievere en efficiëntere dienstverlening’. Uiteindelijk bepaalt de klant wat er met zijn...

Je hoofd boven water houden in tijde van crisis

Een organisatie kan niet flexibel zijn zonder dat de mensen binnen de organisatie flexibel zijn. Hierbij is de mentale weerbaarheid van mensen misschien nog wel belangrijker dan de flexibiliteit. De mentale weerbaarheid van mensen wordt namelijk op de proef gesteld op...

Implementeren van diversiteit en inclusie

Om als organisatie een diverse groep mensen aan te trekken is het essentieel om open te staan voor mensen die anders denken of anders willen denken, ook als het gaat om denkbeelden in de privésfeer. Wanneer al uit de vacaturetekst blijkt dat er organisatiecultuur...

Focus op de organisatiecultuur

Het helpt om het verschil te zien tussen ‘de verschillende culturen binnen de organisatie’ en ‘de organisatiecultuur’. De organisatiecultuur is de gemeenschappelijke deler die een organisatie kenmerkt. De normen en waarden die je als een organisatie samen naleeft en...