Selecteer een pagina

Nederland versus Europa

door | aug 6, 2020 | Alle, Sessies, Thema's, 23 juli, Wave 1, Common Ground | 0 Reacties

Bookmark (0)
ClosePlease login

De vraag naar overheidsingrijpen en meer wetgeving wordt steeds groter. Waar voorheen vooral de vrijemarkteconomie werd nagestreefd en overheidsingrijpen alleen bij noodzaak plaatsvond, willen we nu meer overheidsbemoeienis om vanuit buitenaf veranderingen door te voeren in markten, die niet perfect werken.

“Organisatie vanuit Europees niveau heeft een langere werking maar is complexer”

Eigenlijk moeten we niet handelen vanuit Nederland maar vanuit Europa, om zo met dezelfde wet- en regelgeving onze krachten gemakkelijker te bundelen. Wanneer we kijken naar het duurzaam creëren van meerwaarde voor economie en maatschappij, dan moeten we dit (tenminste) op Europees niveau organiseren. De huidige organisatie van de Europese Unie maakt die maatregelen nu nog een langdurend en complex proces. De vraag is daarom of het niet verstandiger is om wanneer de doorvoering van veranderingen op Europees niveau door complexiteit erg lang duurt, zaken eerst op nationaal niveau te organiseren. In alle gevallen is inmiddels wel duidelijk geworden is dat bepaalde positieve en noodzakelijke veranderingen in een vrijemarkteconomie zich niet ‘vanzelf’ realiseren en daarom sturing van de overheid vragen. Kijk bijvoorbeeld naar veiligheid.

 

Reactie verzenden