Selecteer een pagina

Diversiteitsmodel is een groeiend model met een positieve businesscase

door | jul 26, 2020 | Alle, Sessies, Mensen en leiderschap, Thema's, Wave 1, 8 juli | 0 Reacties

Bookmark (0)
ClosePlease login

Diversiteit verheugt zich in sterk groeiende belangstelling. Een meer evenwichtige verhouding tussen man-vrouw of tussen verschillende culturele achtergronden en seksuele geaardheid is belangrijker geworden. Echter, het beeld is sterk verschillend per sector: in bepaalde sectoren moet er nog veel gebeuren, veranderen en aanpassen tot diversiteit in elk bedrijf of ieder organisatie een vanzelfsprekend feit zal zijn. Uit veel onderzoeken is inmiddels gebleken dat meer diverse teams leiden tot meer succesvolle organisaties en een betere businesscase.

“Kernvraag blijft: Sta je er als organisatie echt open voor?”

Het beleid voor diversiteit verschilt in deze tijd niet alleen per sector maar verschilt ook van land tot  land. Hoe divers de werknemers en daarmee het managementteam zijn binnen een bedrijf is daarmee ook afhankelijk van de cultuur van het land waar het bedrijf is gevestigd. Om de diversiteit binnen een bedrijf aan te passen ben je ook gebonden aan de landelijke cultuur. In sommige landen zal de aanpassing naar meer diversiteit in de organisatie dan ook lastiger zijn dan in andere landen. In Nederland is onlangs het SER-advies aangaande quota voor vrouwen in topposities aangenomen. Voor grote globaal opererende ondernemingen is vaak top-down ‘geforceerd’ beleid nodig in regio’s waar diversiteit vanwege politiek of religie erg gevoelig ligt.  Sowieso kost het duidelijk veel tijd om diversiteit op alle managementlagen te realiseren. Ok in landen waar de nationale cultuur diversiteit en inclusie ondersteunt blijft de vraag of je als organisatie er echt voor open wilt staan. Een divers team zorgt voor meer balans en zal veranderingen makkelijker en vanuit onverwachte invalshoeken sneller kunnen doorvoeren.

Er zijn meerdere factoren die grote invloed hebben op de diversiteit binnen een organisatie.

“Neem voor een begin van gender-diversiteit ten minste een paar vrouwen aan”

Gewoonten kunnen binnen een  bedrijf betekenen, dat diversiteit moeizaam van de grond komt. Vaak werkt overtuigen dat diversiteit nodig is niet goed, wanneer er eigenlijk een gebrek aan intrinsieke motivatie is. Vanuit de top is het van belang, dàt je het gewoon doet. Neem in geval van gender-diversiteit direct meerdere vrouwen aan: één vrouw kan in een echte mannencultuur het verschil niet maken. Om de gunstige effecten te ervaren kan een bedrijf het beste zorgen dat diversiteit snel ‘gewoon’ wordt.

“Diversiteit moet van veelal van bovenaf worden gestart”

Vanuit het bedrijf is echt beleid t.as.v diversiteit nodig. Diversiteit ontstaat niet vanzelf en betekent voor veel organisaties een verandering, die tijd  nodig heeft. Er moet een gewenning plaats gaan vinden. De verandering zal niet door iedereen meteen worden omarmd worden. Om deze veranderingen echt door te voeren is beleid nodig dat top-down wordt bepaald of bevestigd. Soms is de recente regelgeving (zoals de nu in Nederland voor beursgenoteerde organisaties geformuleerde norm, dat 30% van de raad van commissarissen vrouw moet zijn) toch nodig en het laatste noodzakelijk duwtje in de rug.

 

Reactie verzenden