Selecteer een pagina

Rollen staan onder druk, vertrouwen is cruciaal

door | jun 2, 2020 | Alle, Thema's, Wave 1, Strategie, 15 en 27 mei | 0 Reacties

Bookmark (0)
ClosePlease loginn

De crisis zet de organisatie op allerhande manieren onder druk. Zo kan er spanning ontstaan over de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden. Op zich zou de Governance en de rolverdeling daarbinnen helder moeten zijn en zou die ook ten tijde van crisis moeten werken. Tegelijkertijd kan de context dusdanig veranderd zijn, dat het team moet zoeken naar een nieuw evenwicht.

“Durf de reis samen aan te gaan”

Zo kan bijvoorbeeld een niet uitvoerend orgaan zoals een toezichthouder of financier dichter in de operatie betrokken raken. Het kan een voordeel zijn om zo de situatie van bovenaf te bekijken om meer objectief te kunnen bepalen wat de juiste acties of maatregelen zijn voor de organisatie. Hierdoor kan zo’n orgaan een meer betrokken of ondersteunende rol aannemen in het creëren van een langetermijnstrategie of visie in tijden van crisis. Tegelijkertijd brengt dit wel aandachtspunten met zich mee, bijvoorbeeld dat het niet uitvoerend orgaan wel voldoende overzicht moet houden en dat het uitvoerend orgaan wel het volle ownership moet blijft nemen. Vertrouwen is sowieso cruciaal. Vertrouwen vanuit het operationeel management om zich te laten helpen door het niet uitvoerend orgaan en vertrouwen van het niet uitvoerend orgaan in het operationeel management om met mandaat te opereren.

“Rol van CFO wordt strategischer”

In deze tijden is het belangrijk om besluiten goed te onderbouwen en te baseren op cijfers. Hierbij is de koppeling tussen creativiteit en financiën cruciaal, waarbij met behulp van sensitiviteitsanalysis de consequenties van scenario’s beter uitgewerkt kunnen worden. Hiermee wordt de rol van de CFO steeds meer toekomstgericht en strategischer van invulling. De CFO en CEO zullen dan ook steeds meer en nauwer samenwerken.

“Het kantoor, de plek voor sociale cohesie”

De rol van het kantoorpand is aan het veranderen van werkplek naar een sociale ontmoetingsplek. Waar eerst een kantoorpand zo ingericht was op dat iedereen een plek had om zijn werkzaamheden te verrichten, zal dit wellicht in de toekomst anders ingericht worden. Waar hebben de organisatie en werknemers behoefte aan? Waar ligt de juiste balans tussen werken vanuit kantoor of vanuit thuis?

 

Reactie verzenden