Selecteer een pagina

Scenario’s en wendbaarheid zijn essentieel

door | apr 24, 2020 | Alle, Sessies, Thema's, Wave 1, Strategie, 7 - 17 april | 0 Reacties

Bookmark(0)

No account yet? Register

Wat vandaag gebeurt, kan morgen weer volkomen anders zijn. Iedere verandering vraagt om heroriëntatie en aanpassing. Telkens is het de uitdaging wat voor de organisatie het nieuwe ‘normaal’ is.

“Sommige sectoren moeten direct snijden, voor andere komt dit later”

De COVID-19 crisis heeft voor elke organisatie  impact. Voor sommige organisaties is de schade direct zichtbaar is, voor andere worden de gevolgen door het vertragingseffect pas later ervaren. Dit houdt in dat je er weldegelijk rekening mee moet houden, sommige organisaties krijgen alleen iets meer voorbereidingstijd om in te spelen op de situatie.

“Hoe tijdelijk is het nieuwe normaal?”

De maatregelen creëren nu “het nieuwe normaal”. Echter is de behoefte aan menselijk contact groot en zal uiteindelijk winnen van de anderhalve meter-samenleving. Anderzijds zorgt het tijdelijk nieuwe normaal wel voor versnelling in bijvoorbeeld digitalisering en thuiswerken.

Om het beste uit de huidige situatie te halen is het van belang positief te blijven, focus op de kansen te houden en hoe daarop te anticiperen.

“Zijn we er al aan toe een nieuwe stip op de horizon te zetten?”

Het voelt af en toe nog wat vroeg voor een nieuwe stip op de horizon. Tegelijkertijd moet je telkens vooruit kijken.

De focus ligt nu op de korte termijn. Het voelt soms nog wat prematuur voor de strategie, maar je moet er wel mee aan de slag om voorbereid te zijn op wat gaat komen.

Naast de negatieve impact is focus op kansen die ontstaan nu cruciaal. Met alle veranderingen zijn er namelijk grote verschuivingen in de samenleving. Trends versnellen of er ontstaan zelfs totaal nieuwe ontwikkelingen en juist deze bieden de weg naar continuïteit.

“Scenario’s maken het mogelijk om weer na te denken”

Niemand heeft hét antwoord. Wat je als organisatie ondertussen wel kan doen is weer op zoek gaan naar de kern en scenario’s maken.

Bij het terug gaan naar de kern gaat het er om waar de organisatie oorspronkelijk voor was bedoeld, wat de overtuigingen zijn en wat dat in de nieuwe context is.

Scenario’s maken het mogelijk om los te komen van het ongewisse en daardoor weer gericht te kunnen nadenken. Uiteindelijk kan dit leiden tot het heruitvinden van de organisatie die klaar is voor het nieuwe normaal.  Scenario’s bieden houvast om na te denken over de toekomst. De kunst is het aantal scenario’s overzichtelijk te houden. Het modelleren van scenario’s kan over verschillende assen. Denk aan laag midden en hoge impact maar vooral ook aan inhoudelijke scenario’s. Zo zijn lokalisering versus globalisering of de doorbraak van online events versus terugkeer naar fysieke events een voorbeeld van inhoudelijke scenario’s. Identificeer daartoe de inhoudelijke assen die voor de eigen branche en organisatie relevant zijn. Dit kan bijdragen aan de inspiratie voor oplossingen, nieuwe mogelijkheden en kansen in deze moeilijke periode.

De trends die zich voordoen hebben onder meer betrekking op gezondheidszorg, digitale transformatie en lokale maakindustrie. Er is momenteel meer aandacht voor welzijn en (preventieve) gezondheidszorg. Steeds meer ziet men de relevantie en urgentie van vitaal leven. Verder is er een versnelling van de digitale transformatie. Vaak hikte men daar tegenaan, zeker in de zorg. Nu komt daar een enorme versnelling in.

Aandachtspunt is wel dat de budgetten van organisaties nog niet zijn bijgesteld op deze verschuivingen. Deze trends zullen werkwijze en hele businessmodellen structureel veranderen. Denk aan de definitieve doorbraak van online in Retail en de doorbraak van digitale communicatie.

“Omdenken”

Back in business komen vergt creativiteit. Wat hebben je klanten nu nodig waarmee jouw organisatie hen kan helpen? Wat was het uiteindelijke doel om jouw producten en diensten te gebruiken en kan dat nu niet op een heel andere manier, met andere danwel aangepaste producten en diensten, of in een andere vorm, veelal digitaal? Wat heeft men nodig om verder te kunnen binnen de spelregels van de nieuwe samenleving en is dat tijdelijk of permanent? Welke producten en diensten moet je maken om over 1 jaar, 5 jaar en 10 jaar nog in business te zijn?
Het vergt telkens omdenken, analyseren waar men behoefte aan heeft, wat er wel kan en vervolgens meebewegen met de diensten, de organisatie en de mensen daarbinnen.

“We moeten doorpakken op innovatie en de virtual high touch”

Ook tegen de maakindustrie gaan we anders aankijken. Mensen willen namelijk niet meer afhankelijk zijn van lange en ingewikkelde supply chains, want deze vormen risico’s en veel ketens zijn intussen al gebroken. Dit zal ook verandering brengen in het Just In Time (JIT) model van veel organisaties. Er is meer vet op de botten nodig om aan vraag te blijven voldoen. Dit is dé kans voor de innovatieve maakindustrie. Als deze echt flexibeler en minder traditioneel arbeidsintensief is, heeft deze nu de ruimte om op te schalen.

“Terug vooruit”

Het is interessant om de verschillen bij internationale organisaties te zien; in cultuur en daarmee ook in de aanpak. Men zou wellicht nog beter naar elkaar moeten kijken en van elkaar leren.

Om ons heen zie je ook andere aanpakken die effectief lijken zoals in China, Taiwan en Korea die iedereen en alles voor een periode volledig stilleggen en zo ogenschijnlijk weer snel ‘in control’ zijn. Of juist andersom zoals in Zweden, waar men de risicogroepen in quarantaine plaatst en de economie gewoon door laat draaien.

Internationale communicatie is soms wat moeilijk, mede door de verschillende technische middelen die men gebruikt, maar dat wordt nu echt wel aangepakt.

Nu we de eerste schrik hebben gehad moeten we snel schakelen. De schuld is inmiddels enorm aan het worden. De crisis van 2008 gaat zich herhalen of wordt zelfs overtroffen. De economie moet dan ook weer snel gaan lopen, anders ontbreekt dadelijk het geld voor maatschappelijke herverdeling in Europa en komt solidariteit onder druk te staan.

We moeten gegeven de situatie aan de slag; een beeld vormen bij de toekomst en daar naar handelen. Bakens verzetten en de route aanpassen. Wendbaarheid is essentieel. We moeten ervan uit gaan dat dit niet de laatste crisis zal zijn en verandering werd sowieso al de nieuwe standaard.

Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
0
Graag horen we uw gedachten, geef hier uw reactie.x
()
x