Selecteer een pagina

Exchange of knowledge and experience

For executive leadership and business development

In een serie gesprekken wisselen business leaders ervaringen uit. Zij bespreken verschillende thema’s die zeker nú, na COVID-19, belangrijk zijn voor de organisatie. Uit deze gesprekken komen interessante inzichten die mensen inspireren om na te denken over de toekomst van hun organisatie. Men kan elkaar vragen stellen, horen waar andere organisaties tegenaanlopen en hoe zij daarmee omgaan.

Bent u al lid van de community dan kunt u inloggen. Bent u nog geen lid en heeft u en/of collega’s wel interesse, dan horen wij het graag. U kunt ons hier mailen.

Future Talks – Calls 2021

De tweede helft van 2021 zetten we de succesvolle Future Talks Calls voort op een manier waarmee we tot nog meer verdieping op de onderwerpen komen. In de eerste call van ieder onderwerp starten we met een live interview, waarbij we mensen kennis en ervaring laten delen en waarbij deelnemers ook vragen kunnen stellen. In de opvolgende call(s) gaan we verder in op de genoemde aandachtspunten van dit onderwerp.

De Future Talk Calls zijn op vrijdag middag van 16:00 tot 17:00. U kunt zich aanmelden voor één of meerdere calls.

INTERESTING READS

Wij hebben een aantal artikelen op een rij gezet die interessant zijn om te lezen met betrekking tot de verschillende onderwerpen. 

LEIDERSCHAP NA CORONA

Enkele nadere beschouwingen over leiderschap naar aanleiding van de Future Talks-poll Mid Summer Special 2021 door Frans Versteeg.

In de aanloop naar de zomer heeft een groep van onze c-level deelnemers aan de Future Talks calls antwoorden gegeven op een aantal vragen over de mogelijke gevolgen van de Corona-periode voor het leiderschap van organisaties.

Zo hebben zij vragen beantwoord over de mate waarin de Coronacrisis heeft bijgedragen aan de transformatie naar meer duurzame businessmodellen, en over nieuwe eisen aan leiderschap. Maar liefst 90% van de respondenten heeft daarbij aangegeven, dat transformatie naar een duurzaam businessmodel zal bijdragen aan een positieve businesscase. En 78% van de respondenten geeft aan dat ander leiderschap nodig is voor verbinding en doorontwikkeling van de cultuur van de organisatie.

Lees meer.

Waar ligt de balans

Het streven is tot een goed evenwicht te komen. Echter, bij sommige functies is dat moeilijk. Het is vreemd hoe weinig mensen er op sommige functies solliciteren. De vraag is hoe ver je dan moet gaan. “Hoe ver moet je gaan?” Het is niet gemakkelijk en je moet er vaak...

Geef aandacht aan Inclusie, dan ben je klaar voor Diversiteit

Diversiteit en Inclusie moet dienen waar het bedrijf voor staat. Dat maakt het werken aan diversiteit veel gemakkelijker dan wanneer het een losstaand doel is. “Koppel Diversiteit en Inclusie aan de Why van de organisatie en geef mensen een rol” Wat is de Core Purpose...

De crisis biedt kansen voor duurzaamheid

De crisis levert een disruptie waardoor dingen in beweging komen. Dit biedt kansen om dingen anders te doen. Kijk naar de toekomst en beredeneer vanuit dat perspectief waar je nu mee moet beginnen. Om ook in de toekomst relevant te zijn heeft het geen zin om te...