Selecteer een pagina

AGENDA FUTURE TALKS 2022

Voor het nieuwe seizoen van Future Talks bespreken wij actuele thema’s in ons bedrijfsleven. De Future Talk Calls zijn op vrijdagmiddag van 16:00 tot 17:00. U kunt zich aanmelden voor één of meerdere calls.

1. Digitale Nieuwjaarsborrel & Vooruitblik 2022 – 28 januari 2022

Graag heffen wij het glas in deze digitale nieuwjaarsborrel op het nieuwe jaar. In deze call blikken we vooruit naar het komende jaar, en kijken vooruit naar nieuwe trends en hoe we deze kunnen meenemen in onze organisaties.

2. Vitaliteit op de Werkvloer – 11 februari 2022  

Deze call is een verdere verdieping op de Vitaliteit op de Werkvloer call van eind 2021. We gaan dieper in op praktische tips met betrekking tot het implementeren van vitaliteit services in jouw organisatie, hoe ver je gaat als werkgever, wat kan je verplicht stellen en wat niet.

3. Duurzaamheid – 25 maart 2022

Wat betekent duurzaamheid voor jouw organisatie? Hoe neem je dit op in je businessmodel en wat is de toegevoegde waarde? Tijdens deze duurzaamheid call spreken wij met Onno Dwars, CEO van Ballast Nedam Development, een Nederlandse vastgoed ontwikkeling maatschappij. Het is hun missie om via directe en open dialoog met klanten en partners toekomstbestendige gebouwen en infrastructuur te ontwikkelen. Zij dagen bestaande duurzaamheidsnormen uit en omarmen de nieuwste innovaties om aantrekkelijke omgevingen te creëren die blijvend zijn.

4. Customer Experience – 29 april 2022

Customer experience richt zich op de relatie tussen een organisatie en zijn klanten en omvat elke interactie, hoe kort ook en zelfs als die niet tot een aankoop leidt. De customer experience verandert de afgelopen jaren ontzettend, dus bespreken we met Mirella Kleijnen, hoogleraar Customer Experience Management aan de Vrije Universiteit Amsterdam hoe organisaties daarop kunnen inspelen en erop kunnen voorlopen.

 

5. Leiderschap – Future Talks LIVE EVENT – 20 mei 2022

Onder voorbehoud plannen wij weer het Live Event in over Leiderschap met Mathieu Weggeman van 14:30-17:00. Hier bespreken wij de veranderingen in de samenleving en de impact daarvan op leiderschap. Generatieverschillen, de opkomst van de netwerkorganisatie en het stimuleren van innovatie, maar ook de cultuur in organisaties, en het verbinden en interacteren met mensen komt aan bod.

 

 0. Back to Business

Op vrijdag 18 juni hebben wij de Mid Year Summer Special call gehad waar wij de resultaten van de poll hebben besproken, en vooruit hebben gekeken naar het volgende half jaar. In deze ‘Back to Business’ call bespreken we hoe we ervoor staan na de zomer, en hoe we de volgende reeks calls gaan invullen.

1. Common Ground ‘beginning with the end in mind’

Alles is in beweging, wat is de gemeenschappelijke basis waaruit we met zijn allen opereren. Hierover wisselen we van gedachte als basis om daarop de strategie te kunnen herijken. Bij dit thema behandelen onder meer de volgende onderwerpen:

1.Samenleving, saamhorigheid, solidariteit en zorg voor de samenleving

2.Duurzaamheid bij consumenten en als integraal onderdeel van het business model

3.Diversiteit en inclusie

Hier zullen wij ook focussen op welke ontwikkelingen we zien in de samenleving.

2. Strategie en operatie

In een telkens veranderende context is het cruciaal om continu mee te bewegen met de strategie en de operatie. Bij dit thema behandelen onder meer de volgende onderwerpen:

1.Fundamentele beweging naar de hybride economie

2.Daadwerkelijk herijken van strategie en operatie

3.Duurzaam toegevoegde waarde bieden en rendement behalen

4.Onderdeel zijn van ecosystemen

5.Communicatie met collega’s, partners en klanten

3. Duurzame Business Modellen

Een business model beschrijft hoe een bedrijf waarde creëert, levert en behoudt. Hoe versterk je het business model vanuit duurzaamheid? Bij dit thema behandelen we onder meer de volgende onderwerpen:

1. Waar je begint met het duurzamer maken van je business model

2. Hoe geef je het duurzamer maken van je business model vorm

3. Hoe krijg je de organisatie als geheel in beweging

4. Digitale transformatie

Het voortdurend bijstellen van strategie en operatie vergt continue transformatie.  Bij dit thema behandelen onder meer de volgende onderwerpen

1.Continu meebewegen, met weerbaarheid en flexibiliteit (Agility)

2.Transformatie van de organisatie

3.Digitale transformatie (werkwijze, processen en IT)

4.De rol van data

 

5. Leiderschap

De grote veranderingen die we doormaken vergt veel van leiderschap. Bij dit thema behandelen onder meer de volgende onderwerpen

1.Het pallet van leiderschapsactiviteiten en omgaan met complexiteit

2.Behoud en doorontwikkeling van organisatiecultuur

3.Verbinden en interacteren

4.Behouden en ontwikkelen van talent

5.Organizational learning

6.Toezicht houden tijdens en na COVID