Selecteer een pagina

AGENDA FUTURE TALKS 2021

Na een succesvol eerste jaar van Future Talks Calls, start een nieuw seizoen, waarin Business Leaders ervaring uitwisselen op thema’s die nú, zeker in tijden van COVID-19, belangrijk zijn voor de organisatie. Ieder thema bestaat uit een twee sessies, waarin we telkens in gaan op verschillende onderwerpen zoals hieronder genoemd en die op dat moment voor de deelnemers relevant zijn.

Voor de tweede helft van 2021 zullen de Future Talks Calls een andere opzet hebben. Elk onderwerp begint met een interview, welke live gestreamd wordt in de call. Hier kunnen ook vragen gesteld worden. De twee volgende sessies zijn een verdieping op de aandachtspunten van dit onderwerp. 

De Future Talk Calls zijn op vrijdag middag van 16:00 tot 17:00. U kunt zich aanmelden voor één of meerdere calls.

 0. Back to Business

Op vrijdag 18 juni hebben wij de Mid Year Summer Special call gehad waar wij de resultaten van de poll hebben besproken, en vooruit hebben gekeken naar het volgende half jaar. In deze ‘Back to Business’ call bespreken we hoe we ervoor staan na de zomer, en hoe we de volgende reeks calls gaan invullen.

1. Common Ground ‘beginning with the end in mind’

Alles is in beweging, wat is de gemeenschappelijke basis waaruit we met zijn allen opereren. Hierover wisselen we van gedachte als basis om daarop de strategie te kunnen herijken. Bij dit thema behandelen onder meer de volgende onderwerpen:

1.Samenleving, saamhorigheid, solidariteit en zorg voor de samenleving

2.Duurzaamheid bij consumenten en als integraal onderdeel van het business model

3.Diversiteit en inclusie

Hier zullen wij ook focussen op welke ontwikkelingen we zien in de samenleving.

2. Strategie en operatie

In een telkens veranderende context is het cruciaal om continu mee te bewegen met de strategie en de operatie. Bij dit thema behandelen onder meer de volgende onderwerpen:

1.Fundamentele beweging naar de hybride economie

2.Daadwerkelijk herijken van strategie en operatie

3.Duurzaam toegevoegde waarde bieden en rendement behalen

4.Onderdeel zijn van ecosystemen

5.Communicatie met collega’s, partners en klanten

3. Duurzame Business Modellen

Een business model beschrijft hoe een bedrijf waarde creëert, levert en behoudt. Hoe versterk je het business model vanuit duurzaamheid? Bij dit thema behandelen we onder meer de volgende onderwerpen:

1. Waar je begint met het duurzamer maken van je business model

2. Hoe geef je het duurzamer maken van je business model vorm

3. Hoe krijg je de organisatie als geheel in beweging

4. Digitale transformatie

Het voortdurend bijstellen van strategie en operatie vergt continue transformatie.  Bij dit thema behandelen onder meer de volgende onderwerpen

1.Continu meebewegen, met weerbaarheid en flexibiliteit (Agility)

2.Transformatie van de organisatie

3.Digitale transformatie (werkwijze, processen en IT)

4.De rol van data

 

 

5. Leiderschap

De grote veranderingen die we doormaken vergt veel van leiderschap. Bij dit thema behandelen onder meer de volgende onderwerpen

1.Het pallet van leiderschapsactiviteiten en omgaan met complexiteit

2.Behoud en doorontwikkeling van organisatiecultuur

3.Verbinden en interacteren

4.Behouden en ontwikkelen van talent

5.Organizational learning

6.Toezicht houden tijdens en na COVID

 

 

 0. Back to Business

Op vrijdag 18 juni hebben wij de Mid Year Summer Special call gehad waar wij de resultaten van de poll hebben besproken, en vooruit hebben gekeken naar het volgende half jaar. In deze ‘Back to Business’ call bespreken we hoe we ervoor staan na de zomer, en hoe we de volgende reeks calls gaan invullen.

1. Common Ground ‘beginning with the end in mind’

Alles is in beweging, wat is de gemeenschappelijke basis waaruit we met zijn allen opereren. Hierover wisselen we van gedachte als basis om daarop de strategie te kunnen herijken. Bij dit thema behandelen onder meer de volgende onderwerpen:

1.Samenleving, saamhorigheid, solidariteit en zorg voor de samenleving

2.Duurzaamheid bij consumenten en als integraal onderdeel van het business model

3.Diversiteit en inclusie

Hier zullen wij ook focussen op welke ontwikkelingen we zien in de samenleving.

2. Strategie en operatie

In een telkens veranderende context is het cruciaal om continu mee te bewegen met de strategie en de operatie. Bij dit thema behandelen onder meer de volgende onderwerpen:

1.Fundamentele beweging naar de hybride economie

2.Daadwerkelijk herijken van strategie en operatie

3.Duurzaam toegevoegde waarde bieden en rendement behalen

4.Onderdeel zijn van ecosystemen

5.Communicatie met collega’s, partners en klanten

3. Duurzame Business Modellen

Een business model beschrijft hoe een bedrijf waarde creëert, levert en behoudt. Hoe versterk je het business model vanuit duurzaamheid? Bij dit thema behandelen we onder meer de volgende onderwerpen:

1. Waar je begint met het duurzamer maken van je business model

2. Hoe geef je het duurzamer maken van je business model vorm

3. Hoe krijg je de organisatie als geheel in beweging

4. Digitale transformatie

Het voortdurend bijstellen van strategie en operatie vergt continue transformatie.  Bij dit thema behandelen onder meer de volgende onderwerpen

1.Continu meebewegen, met weerbaarheid en flexibiliteit (Agility)

2.Transformatie van de organisatie

3.Digitale transformatie (werkwijze, processen en IT)

4.De rol van data

 

5. Leiderschap

De grote veranderingen die we doormaken vergt veel van leiderschap. Bij dit thema behandelen onder meer de volgende onderwerpen

1.Het pallet van leiderschapsactiviteiten en omgaan met complexiteit

2.Behoud en doorontwikkeling van organisatiecultuur

3.Verbinden en interacteren

4.Behouden en ontwikkelen van talent

5.Organizational learning

6.Toezicht houden tijdens en na COVID